La llengua importa

Humanitats Digitals Multilingües és una xarxa internacional (amb una estructura molt lliure) d’acadèmics que utilitzen eines i metodologies de les humanitats digital el llengües que no són l’anglès. Treballem en molts àmbits, incloent l’acadèmic, les biblioteques, museus i altres, però compartim l’objectiu comú de donar visibilitat a publicacions i recerca sobre i feta amb altres llengües.

Sovint es critica la disciplina de les Humanitats Digitals per ser “anglocèntrica”, cosa que implica que també sigui cultural i tecnològicament esbiaixada. Aquest biaix es manifesta de diverses formes, desde la manca de visibilitat de obres d’HD de països no angloparlants, fins l’absència d’eines robustes que puguin treballar amb scropts no llatins.

Aquesta pàgina web, i el grup de Github i llista de correu associats, construeixen un espai per compartir els éxits, les fallades, recursos i pràctiques recomenades per treballar amb dades i codi multilingües. Per participar-hi, uneix-te a la conversa a través de la llista de correu!

Demanarem feedback molt aviat amb una proposta de SIG (Grup d’interès especial) adreçada a ADHO, i una proposta de grup de treball a DARIAH.